Bedrijfswereld betrokken bij adviesraden van opleidingen Thomas More.

REM.B Hydraulics was onlangs opnieuw een actieve deelnemer in de adviesraden van hogeschool Thomas More voor de opleidingen graduaat Elektromechanische Systemen en professionele bachelor Elektromechanica.

Het bedrijf zet hiermee wederom een belangrijke stap in het versterken van de band tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Het opleidingsbeleid van Thomas More richt zich op nauwe samenwerking met het werkveld, met als doel studenten op te leiden tot future-proof professionals die een maximale impact kunnen realiseren.

In lijn met deze filosofie kwamen docenten, studenten en vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld bij elkaar om uitdagingen in de sector en het curriculum van de opleidingen te bespreken.

Voor de professionele bachelor Elektromechanica stond met name de profilering van de opleiding op de agenda, terwijl voor het graduaat Elektromechanische Systemen de vakinhouden werden besproken.

REM.B Hydraulics benadrukt het belang van het overbruggen van de kloof tussen onderwijs en de werkvloer.

Als specialist op het gebied van hydraulische systemen investeert het bedrijf al vele jaren in het begeleiden van leerlingen.

Dit stelt hen in staat om een beter begrip te krijgen van de leeromgeving van studenten, hun leerstof en interesses.

Bovendien helpt het bedrijf om het werk en de organisatie aantrekkelijk te maken voor potentiĆ«le nieuwe collega’s.

“We zien deze betrokkenheid bij de adviesraden als een unieke gelegenheid om de samenwerking tussen de onderwijs- en bedrijfswereld te versterken”, aldus Paul Dickens, van REM-B. “Als een nichebedrijf zijn we toegewijd aan het verkleinen van de kloof tussen school en werk. We zijn ervan overtuigd dat dit ons niet alleen helpt om een beter begrip te krijgen van de behoeften en interesses van studenten, maar ook om potentiĆ«le nieuwe collega’s te ontdekken.”

De samenwerking tussen REM.B Hydraulics en Thomas More illustreert de waarde van nauwe banden tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Door gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van curricula en het delen van expertise, kunnen beide partijen bijdragen aan de groei en vooruitgang van de sector en toekomstige professionals beter voorbereiden op de uitdagingen van de arbeidsmarkt.

Thomas More schrijft samen met de bedrijfswereld de krijtlijnen uit voor verschillende curricula.