REM-B Hydraulics gastheer Trefpuntbijeenkomst Helemaal Duaal

Op 25/4/2018 was REM-B gastheer voor hogervermelde bijeenkomst. De organisatie lag in handen van Voka en het Streekplatform Kempen. Maar liefst 81 deelnemers vanuit verschillende Kempense partners (scholen, bedrijven, sectororganisaties, …) hebben hieraan deelgenomen.

Door een alternerende opleiding te volgen, kunnen de jongeren tijdens hun opleiding reeds werkervaring opdoen: een theoretische opleiding wordt gekoppeld aan een praktische opleiding in een onderneming, en dit onder toezicht van een mentor (een ervaren werknemer of bedrijfsleider van de onderneming) en een trajectbegeleider (een door de opleidingsverstrekker gemandateerd persoon).

Aan de hand van een 5-tal zeer interessante, leerrijke en boeiende presentaties door diverse sprekers werd meer toelichting gegeven over zowel de theorie als de praktijk. Na presentaties hebben de deelnemers deelgenomen aan een 3-tal sessies matchmaking. De bijeenkomst werd afgesloten met een bedrijfsbezoek aan REM-B Hydraulics.