Een groot gedeelte van de benodigde elektrische energie wordt bij REM-B reeds sinds 2010 opgewekt door de zon. Hiervoor installeerde REM-B destijds 540 zonnepanelen op het dak. Doch verbruiken we nog regelmatig meer elektriciteit dan dat we zelf kunnen opwekken. Dit ligt onder andere aan het feit dat de zon niet altijd van de partij is in het zonnige Beerse. We moeten dus regelmatig deels of helemaal beroep doen op stroom geleverd via het net. Tot voor kort waren we niet altijd even zeker of dit al dan niet groene stroom betrof. Graag dragen wij niet enkel ons steentje bij aan een welvarende economie, maar zeker en vast ook aan het milieu en bijgevolg het behoud van onze planeet. Sinds eind 2017 heeft REM-B ervoor gekozen om enkel en alleen nog Elektriciteit aan te kopen welke wordt opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen waardoor iedere KwH GROEN is.

Ook op andere gebieden probeert REM-B HYDRAULICS haar ecologische voetafdruk te beperken. Naast de 540 zonnepanelen heeft REM-B een laadstation voor elektrische fietsen geïnstalleerd en wordt het gebruik hiervan aangemoedigd. Daarnaast beschikt REM-B over een State of the Art testinstallatie.  Tijdens het testen wordt de gelekte olie opgevangen. De opgevangen olie wordt in verschillende stappen grondig gefilterd in een gesofisticeerd filtersysteem waardoor de testolie steeds voldoet aan de hoogste zuiverheidsnormen en gerecycleerd kan worden. Tijdens het testen gaat er dus geen druppel verloren.